בר עליון
דלג על בר עליון

כרטיס תושב אילת

 

כרטיס תושב אילת

 

 

עלות הנפקת הכרטיס – 25 ₪ | אגף ההכנסות מרכז סיטי סנטר ק.ב | קבלת קהל: בימים א', ב', ד', ה' – בין השעות 13:00 – 08:00.  ביום ג' – בין השעות 12:00 – 08:00, 18:30 – 16:30.  

טלפון לבירורים, – 08-6367313 או 08-6367127

 

קריטריונים: 

 

רשאי לקבל כרטיס תושב אילת, מי שכתובתו בתעודת הזהות הנה – אילת.

 

תושבים שטרם מלאו להם שלושה חודשים מיום שינוי הכתובת בתעודת הזהות ויגישו את המסמכים הרשומים מטה יהיו זכאים לקבלת תעודת תושב:

 

 זוג נשוי - אישור העסקה של אחד מבני הזוג, 3 תלושי שכר ו/או חוזה העסקה ו/או חוזה שכירות לשנה ו/או חוזה רכישה.

 

חייל/ת משוחרר/ת העובד/ת בעבודה מועדפת, יציג אישור העסקה ותעודת שחרור עד שנתיים מיום השחרור (במקרה של חברת כוח אדם יש להצטייד באישור נוסף של המלון).

 

מורים/גננות של משרד החינוך ו/או עירייה – עם הצגת אישור מאגף החינוך.

 

סטודנטים חדשים - עם הצגת אישור לימודים ממוסד מוכר באילת.

 

רווק/ה ו/או גרוש/ה ו/או הורה עצמאי- אישור לימודים של הילדים ו/או הצגת 3 תלושי שכר אחרונים ואישור העסקה ו/או חוזה שכירות לשנה מאושר ע"י הגבייה ו/או חוזה העסקה לשנה ו/או אישור הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי אילת, מעל שלושה חודשים.

 

נער/ה שאינו מתגורר באילת אך אחד מהוריו תושב אילת יהיה זכאי לקבל כרטיס תושב עד שימלאו לו 18 שנה.

 

מחזיקי דרכון זר – בעלי נכס עם הצגת חוזה קנייה+תשלום ארנונה.

 

 סטודנטים הלומדים מחוץ לאילת ותושבי המקום מעל 5 שנים - עם הצגת אישור לימודים, יקבלו כרטיס ל- 5 שנים בהתאם להחלטת מועצת העיר. 

 

 תוקף כרטיס תושב: 

 

עבור תושב חדש עד 5 שנים באילת, יהיה הכרטיס תקף לשנה עד תאריך יום ההולדת. עבור תושב מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף לשנתיים עד תאריך יום ההולדת. עבור מייסדי וותיקי אילת המתגוררים באילת משנת 1964 – 1953, יהיה הכרטיס תקף ל – 10 שנים. עבור פנסיונר גיל המחזיק כרטיס "אזרח ותיק" ומתגורר באילת מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף ל- 5 שנים. ניתן להנפיק כרטיס תושב אילת החל מגיל 12.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד