עיריית אילת - עמוד הבית

בר עליון
דלג על בר עליון

הרכבת לאילת מתקרבת

19/08/2014
הרכבת לאילת מתקרבת (הגדל)

הרכבת לאילת מתקרבת

לראשונה בהיסטוריה, דנה מליאת מועצת העיר אילת בעניין הרכבת ואישרה פה אחד את תוואי מסילת הברזל על כל מרכיביה בואכה אילת. אישור המליאה מהווה המלצה להפקדה בוועדה המחוזית, שלאחר אישורה תוכל העירייה להוציא היתרי בניה לתחנת הרכבת ולספק את האישורים הנדרשים בחוק לסלילת פסי הרכבת. על פי המלצת המליאה תיסלל המסילה מעל פני הקרקע עד לאזור התעשייה שחורת ומשם מתחת לפני הקרקע עד לתחנה הסופית באילת שתמוקם בואכה שדרות התמרים.

תכנית הרכבת לאילת המתיישבת עם תכנית "השער הדרומי" שמקדמים ראש              העירייה – מאיר יצחק הלוי וסגנו – אלי לנקרי היא חלק מיישום מדיניות הממשלה להשלמת רשת מסילות הברזל הארצית שאושרה בהחלטת ממשלה מס' 4223 מיום 5.2.2012 ואושרה במועצה הארצית לתכנון ובנייה. התכנית תאפשר תנועת רכבות מטען ורכבות נוסעים, בקו באר שבע-אילת תוך מתן אפשרות לרכבות הנוסעים לפתח מהירות נסיעה שתאפשר זמן נסיעה של כשעתיים מתל אביב לאילת.

בדיון האמור של מליאת מועצת העיר, שנערך אתמול (ב') בהובלה של ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, דנו חברי המועצה בהוראות המפורטות להתוויית מסילת הברזל מבאר שבע לאילת וקביעת אזור תחזוקה ותפעול, אזור מטענים, תחנות השנאה רכבתיות (תה"רים) ותחנות נוסעים. עוד דנו חברי המועצה בקביעת הוראות והטלת הגבלות בניה ופיתוח בשטחים הגובלים והסמוכים לתוואי המסילה, וכן בשינוי תוואי דרכים וזכויות בניה באזור תפעול המסילה, אזור האחסנה ותחנות הנוסעים. עוד דנו חברי המועצה בהוראות באמצעים למזעור מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים, וכן בקביעת מנגנון למעקב, פיקוח ובקרה של התכנון המפורט לביצוע באמצעות צוות מלווה שיוקם במיוחד לצורך יישום הנחיות הוועדה.  

כאמור, אישרו חברי המועצה, פה אחד את התכנון המפורט בתנאים ובהתאם לתכנית מתאר אילת החדשה 270/02/2, אשר הופקדה גם היא לאחרונה בוועדה המחוזית בתנאים. בין התנאים המרכזיים, כפי שהוצעו על ידי מהנדס העיר – אינג' יוחאי אברני ואשר אושרו פה אחד ע"י חברי המליאה: התווית מסילת רכבת מתחת לפני הקרקע מאזור התעשייה שחורת ועד למרכז העיר אילת, שם תמוקם התחנה הסופית בשדרות התמרים. תכנון נופי המשמר את "נופיי בראשית" המאפיינים את תצורות הנוף בעל האופי המדברי בתוואי הרכבת, וכן התאמת התכנון העתידי לריאה הירוקה בשטח השדה המתפנה. עוד הותנה, כי חטיבת השטח בסביבת הטרמינל הקיים תתוכנן על ידי עיריית אילת מתוך ראיה תכנונית כוללת אשר ממנה תיגזר התכנית לתחנת הנוסעים.

 

כידוע, תכנון קו הרכבת לאילת מקודם על ידי חברת 'נתיבי ישראל', בהתאם להחלטת ממשלה. שישה משרדי תכנון, פעלו במקביל , כל אחד על קטע מסילה של עשרות קילומטרים, במטרה להגיע לשלב הפקדת התכנית. תוואי מסילת הנוסעים לאילת יהיה באורך של כ- 222 ק"מ ואילו מסלול רכבות המשא יהיה באורך של כ- 260 ק"מ. על פי התכנון, יאפשר הקו נסיעת רכבות נוסעים במהירות גבוהה במיוחד וכן נסיעת רכבות משא. לאורכו של הקו יוקמו לפחות 7 תחנות נוסעים, 8 תחנות תפעוליות וארבעה מסופי מטען. על סמך בדיקות מקצועיות, נקבע כי בין תחנות הנוסעים תהיינה באר שבע, דימונה, ספיר, קטורה, יוטבתה, שדה התעופה ע"ש רמון ואילת.

 

אישור מועצת העיר אילת, כאמור מהווה עוד נדבך חשוב בפרויקט הרכבת לאילת, אשר מתקדם בקצב מרשים הודות לפועלו של שר התחבורה – ישראל כ"ץ בעניין. ראש העירייה: "הרכבת היא חוליה מרכזית בהגשמת החזון של אילת להיות מטרופולין משגשג של 150 אלף תושבים, שיהווה מנוע צמיחה למשק הישראלי כולו. הרכבת תאפשר לנמל אילת להגדיל פי 4 ויותר את היקף המטענים העוברים דרך ים סוף אל הים התיכון". עוד הוסיף וציין, כי לאישור תוואי הרכבת לאילת משמעות היסטורית חשובה לעיר אילת, לתושביה ולאורחיה שכן הקמת רכבת תשנה את פני העיר. "הנחת מסילת רכבת לאילת היא חלק מהתוכנית האסטרטגית של הנהגת העירייה וממשלת ישראל אשר רואה את תוכנית "השער הדרומי" כתוכנית מכוננת שיישומה יוביל לפריחתה ושגשוגה של העיר אילת".

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

עצור
לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי העירייה
תושבים יקרים, לא תתקיים קבלת קהל החל מהיום ועד להודה חדשה, את השירותים ניתן לקבל כאן באתר העירייה
15/03/2020
עבור לתוכן העמוד