עיריית אילת - עמוד הבית

בר עליון
דלג על בר עליון

המאבק נגד סגירת שדה דב

1/11/2015
המאבק נגד סגירת שדה דב (הגדל)

המאבק נגד סגירת שדה דב

על רקע ההחלטה לסגור את שדה דב בשנת 2016 ולקראת דיון במשרד מנכ"ל ראש הממשלה – אלי גרונר, שיגר הבוקר (א') ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי מכתב דחוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, כחלק מהמאבק לדחות את סגירת השדה האזרחי עד לשנת 2019 (מועד פינוי השדה הצבאי לפי החלטת הממשלה 2392 מיום 4.1.2015) ובזמן זה למצוא פתרונות ראויים לעיר אילת, שיבטיחו את המשך חיבורה למדינת ישראל.

 

במכתבו ציין ראש העירייה: "בימים האחרונים נודע לי כי גורמים אינטרסנטיים בעלי עוצמה מנסים להטעות את מקבלי ההחלטות ולהלך עליהם אימים, על מנת להביא לסגירת שדה דב לתעופה אזרחית כבר בשנת 2016, ובכך להמיט מכת מוות בלתי הפיכה על העיר אילת, כלכלתה, התיירות בה, ואף על רווחתם ובריאותם של תושביה, שרבים מהם עושים שימוש נרחב בשדה דב."

 

פנייתו של ראש העירייה למנכ"ל משרד ראש הממשלה הינה על רקע החלטת הממשלה 5188 משנת 2012, אשר  קבעה במפורש את סמכות מנכ"ל משרד ראש הממשלה להאריך את המועדים שנקבעו לפינוי שדה דב, בין היתר ככל שיהיה עיכוב בתכנון המקרקעין המתפנים ושיווקם. "מאחר שתכנון השטח עודנו בחיתוליו, והשיווק לא יכול להתבצע כל עוד הקרקע איננה מתוכננת - אין מנוס מדחיית מועד סגירתו של שדה דב לתעופה אזרחית. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח החלטת הממשלה 4192 מחודש ינואר 2015, הארכת השימוש בשדה הצבאי, בשלב זה עד שנת 2019 לפחות." הדגיש ראש העירייה וציין במכתבו את דבריו הנחרצים של מבקר המדינה, בעמ' 831 לדו"ח 66א, שפורסם רק לפני ארבעה ימים: "לדעת משרד מבקר המדינה, יש לבחון בשנית את ההחלטה על אי-הצמדת פינוי התעופה האזרחית למועד פינוי המתקן הצבאי, בעיקר כל עוד לא נמצאו חלופות ראויות לתעופה האזרחית, שכן לא נמצאו נימוקים בקרב מקבלי ההחלטות שיתמכו בפינויו של השדה האזרחי במועד שנקבע, בזמן שהמתקן הצבאי ימשיך לפעול לפחות שלוש שנים נוספות. לדעת משרד מבקר המדינה, על מנכ"ל משרד ראש הממשלה לבצע בדיקה מעמיקה של הנושא, ועל פי תוצאות הבדיקה לבחון מחדש את ההחלטה בנוגע ללוחות הזמנים לפינוי שדה דב". ובהמשך: "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד ראש הממשלה כי ההחלטה על הצמדת פינוי התעופה האזרחית למועד פינוי התעופה הצבאית צריכה להתקבל על פי שיקולים רציונליים של עלות-תועלת, ולא על פי עניינים טכניים. לדעת משרד מבקר המדינה, התעלמותם של משרד התחבורה ושל משרד ראש הממשלה מעמדתה של רת"א מעוררת שאלות קשות בדבר תהליך קבלת ההחלטות, ועלולה להסב נזק מיותר לתעופה האזרחית במדינה".

 

"האיומים הנשמעים בדבר "ביטול הסכם הגוש הגדול" או "גריעת מיליארד דולר" אינם אלא איומי סרק." ציין ראש העירייה והביא לדוגמא את הטענה, כאילו בית המשפט "חייב" את פינוי החלק האזרחי של שדה דב בשנת 2016, טענה שפשוט איננה נכונה, ציין ראש העירייה. "בית המשפט דיבר בהחלטותיו על "זמן סביר", ואף הדגיש כי ההסכם בין רשות מקרקעי ישראל לרשות שדות התעופה הינו בינן בלבד, ואינו מחייב כלפי צדדים נוספים כדוגמת מנהלי הגוש הגדול. מכל מקום, לאנשי הגוש הגדול לא ייגרם כל נזק מדחיית סגירת השדה האזרחי והצמדתה לפינוי השדה הצבאי ב - 2019. כך בכלל, וכך בפרט וביתר שאת נוכח עמדת משרדכם לפיה יש להאיץ במקביל את הליכי התכנון, אשר נכון לעכשיו אין צפי לסיומן לפני אמצע העשור הבא. גם למדינה לא ייגרם כל נזק, אלא להפך: המדינה תציל את הפריפריה הדרומית בכלל, ואת אילת בפרט, ממחנק כלכלי וחברתי חמור שייגרם אם חלילה ייסגר שדה דב לתעופה אזרחית בשנת 2016. גם הטענה לפיה שדה דב "חוסם" אפשרויות בנייה בחלקות סמוכות, איננה אלא הטעיה. גם אם ייסגר השדה האזרחי, עדיין ימשיך השדה הצבאי לעבוד, לפחות עד 2019, ולהטיל מגבלות בנייה על שטחים הסמוכים אליו. הניסיון להשוות בין תמנע לבין נתב"ג הנו מקומם ומעורר גיחוך. בעוד שזמן הנסיעה מתמנע לאילת הנו כ - 15-20 דקות לכל היותר, הרי משך הנסיעה מנתב"ג למרכז ת"א, בשעות העומס, מגיע לקרוב לשעה, וצפוי אף להגיע ליותר מכך בשנים הקרובות, נוכח החמרת הפקקים עקב עבודות הרכבת הקלה. כל זאת, אף מבלי להזכיר מכלול של בעיות ביטחוניות, תפעוליות ואחרות שייגרמו כתוצאה מהפיכת נתב"ג לשדה תעופה יחיד במרכז הארץ." הדגיש ראש העירייה והוסיף: "כפי שהדגשתי במכתביי הקודמים, וכפי שמסכים גם משרד התיירות, סגירת שדה דב בשנת 2016, תביא לירידה של עשרות אחוזים בתנועת תיירות הפנים לאילת, נוכח הכפלתו (לפחות) של זמן ההגעה "מדלת לדלת", וכפועל יוצא פגיעה משמעותית באטרקטיביות של אילת כיעד תיירותי בעבור תושבי מרכז הארץ, שרבים מהם יעדיפו לנסוע למדינות קרובות כגון קפריסין, איי יוון, טורקיה וכו'. משמעותה של ירידה כזו בהיקפי התיירות, תהיה אובדן מקומות עבודות לאלפים מתושבי אילת."

 

בסיום מכתבו, הדגיש ראש העירייה: "אין כל סיבה עניינית לסגור את שדה דב בשנה הבאה, ולנתק את צינור החמצן המאפשר המשך קיומה של תיירות משגשגת באילת, כמו את קיומם הכלכלי, החברתי והבריאותי של תושביה. עתידם של אילת ותושביה מוטלים כאן על כף המאזניים, כאשר מן העבר השני עומד רצון של נדל"ניסטים לנצל עלייה ספקולטיבית רגעית  של מחירי הקרקע בשטח שממילא איש לא יבנה בו בשנים הקרובות, ללא קשר לשדה האזרחי. אנו מצפים אפוא ממשרדכם ומהממשלה כולה, שלא לתת יד להכנסת אילת ועשרות אלפי תושביה להסגר, כאילו היו אזרחים סוג ב' ו"שקופים" בעבור מקבלי ההחלטות בירושלים."

 

העתק מהמכתב הועבר גם לראש הממשלה ולשרי הממשלה האוצר, התחבורה והתיירות ומנכ"לי משרדיהם.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

עצור
לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי העירייה
תושבים יקרים, לא תתקיים קבלת קהל החל מהיום ועד להודה חדשה, את השירותים ניתן לקבל כאן באתר העירייה
15/03/2020
עבור לתוכן העמוד