בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות מועצה 2015

  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 21-13 מיום 6.1.15.
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 22-13 מיום 3.2.15.
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 24-13 מיום 10.3.15
  פרוטוקול מועצה חגיגית מס 23-13 מיום 24.2.15
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 25-13 מיום 19.4.15
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 26-13 מיום 17.5.15 (חלק א)
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 26-13 מיום 17.5.15 (חלק c)
  פורוטוקול מועצה מן המניין מס 27.13 בנושא ארנונה מיום 23.6
  פרוטוקול מועצה מן המניין 28-13 מיום 23.6.15
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 29-13 מיום 18.8.15
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 30-13 מיום 18.8.15
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 31-13 מיום 9.9.15
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 32-13 מיום 21.10.15
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 33-13 מיום 4.11.15
  פרוטוקול מועצה מן המניין 34-13 מיום 9.12.15
  פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 35-13 אישור תקציב העירייה
עבור לתוכן העמוד