בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות מועצה 2008-2009 מתחילת הקדנציה של המועצה ה-12

  פרוטוקולמישיבת מועצה מס' 3.12. מיום 11.01.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מספר ן 11-12 מיום ה-11 בינואר 2009
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 4-12 מיום 8.02.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה טלפונית מס'5-12 מיום 23.02.09 ממשרדי מזכירות העירייה
  פרוטוקול מישיבת מועצה חגיגית לציון יום אילת 6-12 מיום 2.3.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מין המניין 7-12 מיום 8.03.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס'8-12 תקציב 2009 מיום 29.03.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 9-12 מיום 3.05.09
  פרוטוקלמישיבת מועצה מיוחדת טלפונית מס' 10-12 חוקי עזרמיום 4.05.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 12-12 מתאריך 12.07.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 14/12 מיום 18.10.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מספר 13/12 מתאריך 06.09.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/12 מתאריך 08.11.09
  פרוטוקול מועצה 17-12 צו ארנונה
  ישיבת מועצת עיר מן המניין 18-12 מתאריך 20.12.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס'15/12 מתאריך 1.11.09
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 2-12 מיום 14.12.08
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 1-12 מיום 8.12.08
עבור לתוכן העמוד