בר עליון
דלג על בר עליון

הנחיות לעריכת תכנית לרישוי עסקים

להלן מפרט הגשת תכניות רישוי לפי סוג העסק:

כמו כן, בהתאם לסעיף 8ב' בחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, יש לקיים דרישות נגישות בעסק, במסגרת הליך רישיון הנחיות ראה>> במדריך להנגשת העסק בהליך רישוי

 

 

  מפרט הגשת תכנית רישוי לעסק ללא מזון
  מפרט הגשת תכניות רישוי לעסק מזון ועינוג ציבורי
  טבלה לרישוי לעסק ללא המזון
  טבלה לרישוי לעסק בתחום המזון
  קובץ אוטוקד להטמעה
עבור לתוכן העמוד