בר עליון
דלג על בר עליון

שאל אותנו, אם העסק שלך צריך רישיון?

חוק רישוי עסקים מפרט את רשימת העסקים שצריכים להוציא רישיון לניהול עסק בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013.

מדובר ברשימת עסוקים נרחבת שלעיתים אף נדרשת בפרשנות מצדנו לנוכח מורכבות העסוק.

לכן, בבואך לפתוח עסק עולה בפניך השאלה:

האם העסק שאותו אני מעוניין/נת לנהל צריך רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968?

על מנת לתת לך מענה מהיר לשאלתך באפשרותך להעביר אלינו שאילתא  מקוונת:

 *מדובר בבדיקת חובת רישוי בלבד, אין באמור בכדי להגיש בקשות היתר וכד'.

*
*
*
*
*
*
*
*

 

לשימת לב, אין באמור בסעיף זה לפטור אותך מחובתך לקיים דרישות חיקוק אחרות, בין היתר גם חוקי העזר של עיריית אילת, דיני התכנון והבניה, דיני רשות ארצית לכבאות והצלה וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

עבור לתוכן העמוד