בר עליון
דלג על בר עליון

בקשה למקום חניה עבור רכב נכה

נכה המבקש לקבל אישור להקצאה של חניה שמורה לרכבו, נדרש להמציא למחלקת תחבורה מסמכים ואישורים התומכים בבקשתו כמפורט מטה ולהצהיר נכונות בקשתו.

מקומות החניה הבלעדיים בשטח הציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה פרטי במקום מגוריו או פתרון אחר לחניה ובהתאם לעמידה בהוראות החוק.

יש למלא את הטופס המקוון כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים. בקשה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים לא תובא לדיון.

לתשומת הלב, הצבת התמרור ככל שאושר והסימון שיבוצע בחניה בהתאם, אינם מקנים זכויות קניין במקום שהוקצה לחניה עבור רכב נכה.

העירייה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.

התמרור יוצב במקום כל עוד הנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדו.

בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 (להלן "החוק"), רשאי להגיש בקשה למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה, וכן מי שהוא עיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

דרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לסכן את מצב בריאותו

הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו

הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

ניתן להגיש טופס בקשה למילוי ידני במשרדי מחלקת התחבורה או להורידו כאן. 

לצורך בקשה למקום חניה לנכה יש למלא את הטופס להלן, ובנוסף לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת דוא"ל mayravb@eilat.muni.il :

 

• אישור על אחוזי נכות רפואית 90% ומעלה (ביטוח לאומי, משרד הבריאות וכיוצ"ב).
• העתק דו-צדדי של "תג משולש" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
• העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
• חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופוס המתגורר עמו.
• העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופוס המתגורר עמו.
• העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.

 

*
*
*
*
*
*
*
*סוג הנכות

*
*בעלות הרכב

*סוג תו

*
*
*
*קרבה משפחתית לנהג*
*
*
*אבקש להקצות לי מקום חניה אישי

*


  טופס בקשה להקצאת חניית נכים
עבור לתוכן העמוד