בר עליון
דלג על בר עליון

פטור תשלום אגרה מוגדלת

בתאריך 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג-2002.
שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ.

את הנוהל המלא והמפורט ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

 

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים שלהלן:

פטור עקב גיל הכלב:

·         כלב שגילו פחות מ-6 חודשים-יינתן פטור זמני לשנה אחת.

·         כלב שגילו מעל 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השירות הווטרינרי העירוני או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר העירוני של עיריית אילת המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.

פטור עקב מצב בריאותי:

·         לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.


פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:

·         לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.

·         תוקף הפטור לשנה.

עבור לתוכן העמוד