בר עליון
דלג על בר עליון

אודות האגף לשירותים ווטרינרים

אגף השירות הווטרינרי בעיריית אילת אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור והגנה על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם ממחלות בעלי חיים או במזון ומוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים בתחום העיר אילת מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת. כמו כן, היא פועל למניעת מטרדים שמקורם בבעלי חיים, בד בבד עם הדאגה לרווחתם ואכיפת חוק צער בעלי חיים.

 

השירות הווטרינרי מפקח על מזון שמקורו מבעלי החיים, לרבות פיקוח על הובלתו וביצוע בדיקות בעסקים לממכר מזון מן החי, ומבצע פעילות למניעת מחלות בעלי חיים ולמניעת מחלות משותפות לבעל החיים ולאדם. כמו כן, מהווה גורם מאשר בתהליך רישוי עסק למרכולים, חנויות לממכר בשר, דגים ועופות ובחנויות לממכר בעלי חיים וציוד לבעלי חיים. בנוסף, מבצע השירות הווטרינרי פעילות למען רווחת בעלי החיים, אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות וכן עיקור וסירוס חתולי קהילה והטיפול בהם.

האגף פועל לאכיפת חוק צער בעלי חיים, תוך בדיקת תנאי החזקתם ודאגה לרווחת בעלי חיים.

עוד באחריותו: בדיקה מדגמית של משאיות בנקודות קצה המובילות בשר לעסקים. מטרת הבדיקה לוודא כי המזון מגיע ממפעלים מאושרים, ובפיקוח וטרינרי, ולפקח על איכות המזון וצורת הובלתו אל החנויות. לבדיקות יש חלק חשוב בשמירה על בריאות הציבור ובמניעת הפצת מחלות.


כמו כן יש להתעדכן באתר עיריית אילת ו/או להתקשר למשרדי השירות הווטרינרי  בנושא ימי אימוץ כלבים המתקיימים בימי שלישי האחרון של כל סוף חודש בין השעות: 16:00 – 17:30 בתחנת ההסגר העירונית שבשחורת.

 

עבור לתוכן העמוד