שירות פסיכולוגי חינוכי

הגדל

 

טלפון:08-6367815
פקס:08-6367801
דוא"ל:  shoshana-k@eilat.muni.il


השירות הפסיכולוגי פועל מטעם מינהל שח"ק בעיריית אילת, בשיתוף עם משרד החינוך התרבות (שפ"י) ומעניק שירותים פסיכולוגיים וייעוץ חינוכי למערכת החינוך, לתלמידים ולהוריהם באמצעות פסיכולוגים מוסמכים.

מטרתו של השרות הפסיכולוגי היא לקדם את התפתחותו וחוסנו הנפשי של כל תלמיד ותלמיד, לדאוג למיצוי היכולות הטמונות בו מבחינה שכלית, רגשית, לימודית וחברתית, וכן לדאוג לרווחת משפחתו.

עיקר עבודת הפסיכולוג החינוכי מונחית על ידי הגישה המערכתית הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות: המשפחה, הכיתה, בית הספר והקהילה. לפיכך תפקיד הפסיכולוגים הוא לסייע למסגרות החינוכיות ליצור תנאים פסיכולוגיים נאותים, אשר יאפשרו התפתחות והסתגלות תקינה של הילד בבית, בבית הספר ובחברה.

הפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי עובדים בצמוד למוסדות החינוך המוכרים ומכסה את גני החובה (גילאי 5-6), בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, כולל כל מסגרות החינוך המיוחד (מגיל 3-21). 

 
 

למי מיועד השירות הפסיכולוגי?   

 • סגל המוסד החינוכי   
 • הורים   
 • ילדים ונוער   
 • מערכת החינוך הכוללת את מינהל החינוך, מפקחים וכן גורמים מקצועיים אחרים, כגון: מטפלים פארא-רפואיים, גורמי בריאות, רווחה וקהילה.   

  

מהם תחומי עבודתם המקצועית של הפסיכולוגים? 

  

הערכה והתערבות מערכתית 

ייעוץ והדרכה שוטפים לסגל החינוכי במסגרות השונות: לגננות, מנהלים, יועצות, מחנכים, וצוותים טיפוליים בכל הקשור לקידום לימודי, רגשי, התנהגותי וחברתי של התלמידים.   

הערכה ארגונית של המוסד החינוכי: המטרות, המבנה, דפוסי התקשורת, האקלים החינוכי-חברתי ודרכי מימוש המטרות החינוכיות. מיפוי וזיהוי צרכים וייעוץ בפיתוח יוזמות לרווחת המוסד והתלמידים.   

ייעוץ והדרכה פרטניים למורה או לגננת בפתרון בעיות חברתיות, רגשיות ולימודיות של תלמידיה.   

השתתפות וייעוץ לצוות הבין-מקצועי (מנהל, מורה, יועצת, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי ,מדריכים וכו') בגיבוש דרכי טיפול בתלמידים מתקשים, תכנון ופיתוח הזדמנויות חינוכיות תומכות ומטפחות.   

פיתוח תכניות מניעה וכישורי חיים (אלימות, סמים ואלכוהול, אבדנות וכו')   

הקניית ידע לאנשי חינוך בנושאים פסיכולוגיים-חינוכיים כגון: התפתחות תקינה, ליקויי למידה, איתור תלמידים מתקשים, הפרעות רגשיות ונפשיות וכדומה, לשיפור מקצועיותם ומיומנויותיהם בתחומי בריאות הנפש.   

פיתוח קשרי הורים עם צוות הגן/בית הספר.   

  

הערכה והתערבות פסיכולוגית פרטנית   

איתור, הערכה ואבחון של קשיי התפתחות ולמידה, קשיים רגשיים, התנהגותיים, כישורים ייחודיים ומתן המלצות לדרכי טיפול והלימה חינוכית.   

ייעוץ, הדרכה וטיפול פסיכולוגי פרטני קצר-טווח בתלמיד ובהוריו (עד 5 פגישות).   

איתור, הערכה ואבחון של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומתן המלצות לשיבוץ במסגרות חינוכיות משולבות או מיוחדות.   

ייעוץ למורה/גננת ולצוות הרב-מקצועי בדרכי שילובו של התלמיד עם  בעל הצרכים המיוחדים.   

טיפול פרטני ארוך-טווח בילדים ובני נוער (עד 22 פגישות)  

טיפול קבוצתי בבני-נוער (עד 15 פגישות).   

  

חינוך מיוחד   

השתתפות בוועדות הסטטוטוריות לילדים עם צרכים מיוחדים: ועדת השמה, ועדת שילוב, צוות שיבוץ יישובי.   

השתתפות בקביעת מדיניות חינוכית, בפיתוח מסגרות לימוד, גישות לימודיות ותהליכי הוראה וטיפול בתלמידי החינוך המיוחד בכתות הרגילות (שילוב) ובכתות לח"מ.   

ייעוץ והדרכה לצוותים החינוכיים והטיפוליים (פארא-רפואי, מטפלות באמנות) בבניית תכנית לימוד, חינוך וטיפול אישית (תל"א) לתלמידים משתלבים בכתות הרגילות ובכתות לחינוך מיוחד. מעקב תקופתי ועדכון תכניות הטיפול.   

ייעוץ והדרכה להורים בנושאים הקשורים לילדים עם לקויות.   

  

בשעת חירום ומשבר   

התערבות מערכתית במצבי משבר ואסון ברמת הפרט, הכתה, הגן/ בית-הספר, המשפחה והקהילה (במקרי טראומה, כגון: מחלה, מוות, תאונות דרכים, אבדנות, פיגועים ומלחמה).   

טיפול שניוני פרטני במצבי משבר או טראומה אישיים, משפחתיים, מוסדיים וקהילתיים.   

הכנת מוסדות החינוך למצבי חירום לאומיים ברמת המניעה.   

השתלבות במערך לשעת חירום העירוני (מל"ח), בועדה מייעצת להתנהגות אוכלוסיה ובצוותי ההתערבות באירועי אסון וחירום ישוביים ולאומיים (מלחמה, טרור, רעידת אדמה).   

  

בקהילה  

השתתפות קבועה בועדות היגוי שונות לקביעת מדיניות חינוכית בנושאים הנוגעים לבריאות הנפש ורווחת ילדים, בני-נוער ומשפחותיהם.   

השתתפות קבועה בוועדה לקביעת דרכי טיפול בקטינים ב"סיכון" סביבתי או נפשי ("וועדת החלטה") באגף לשרותים חברתיים.   

  

  

כיצד פונים אלינו? 

בפנייה אישית לתיאום פגישה עם הפסיכולוג/ית של הגן או ביה"ס.   

בפנייה באמצעות הצוות החינוכי (הגננת או המורה, יועצת, מנהלת)   

עם הפנייה מגורם מקצועי אחר בקהילה (רופא, מכון, מטפל)   

מובטחת שמירה מוחלטת על סודיות מקצועית וצנעת הפרט!   

שירות פסיכולוגי משלים  

בשנת הלימודים הקרובה ייפתח לקהל שירות פסיכולוגי משלים, שהוא שירות בתשלום. השירות יינתן על-ידי פסיכולוגים חינוכיים מומחים ומתמחים בשלבי סיום ההתמחות בפיקוח פסיכולוג מומחה-מדריך, והוא יכלול את השירותים שאינם ניתנים במסגרת סל השירותים הציבורי. 

   

שירות פסיכולוגי משלים - שירותים המוצעים בתשלום   

 • אבחון ליקויי-למידה פסיכו-דידקטי לקביעת התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות.   
 • אבחון פסיכולוגי התפתחותי-חינוכי לילדים בגן טרום-חובה (גילאי 3-4) לצורך ועדות שילוב והשמה.   
 • ייעוץ והדרכה להורים בנושאים הקשורים להתפתחות ילדם ובעיות חינוכיות בגיל הרך.   
 • אבחון בשלות לבית-הספר ו"הקפצה" לילדים שאינם נכללים בשנתון.   
 • טיפול פסיכולוגי פרטני ארוך-טווח.   
 • התערבות פסיכולוגית ארוכת-טווח במשפחות.   
 • טיפול קבוצתי לילדים ולבני-נוער.   
 • הדרכה פסיכולוגית קבוצתית להורים (כולל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים).   
 • הרצאות וסדנאות בתחומי פסיכולוגיה וחינוך להורים, אנשי חינוך, אנשי הקהילה.    

  

* ישנה הפרדה מוחלטת בין השירותים הניתנים במסגרת הציבורית ובין השירותים המוצעים בתשלום בשירות הפסיכולוגי המשלים, תוך הקפדה על שמירת סודיות מקצועית וחסיון הפונים! 

  

תשלום
התשלום שייגבה עבור השרות המשלים נקבע על-פי תעריפון נציבות שרות המדינה והוא נמוך, לרוב, מן התעריפים של השוק הפרטי. לוח התעריפים שלנו יפורסם באתר זה עם התחלת הפעילות של השירות הפסיכולוגי המשלים.  

 

עבור לתוכן העמוד