בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים ועדת מכרזים

  ועדת מכרזים מס' 1 - בדבר עב פיתוח ושדרוג שד התמרים
  ועדת מכרזים מס' 1 - בדבר עב פיתוח ושדרוג שד התמרים
  ועדת מכרזים מס' 2 - בדבר בניית שני גני ילדים בשחמון
  ועדת מכרזים מס' 2 - בדבר תוכנות פיננסיות ושירותי תמיכה
  ועדת מכרזים מס' 3- בדבר בניית שני גני ילדים בשכונת שחמון
  ועדת מכרזים מס' 3 - בדבר תוכנות פיננסיות
  ועדת מכרזים מס' 4 - בדבר ייצור והתקנת סככות צל בחוף
  ועדת מכרזים מס' 4 - בדבר ייצור והתקנת סככות צל - פתיחה מודפס
  ועדת מכרזים מס' 5 - בדבר שיפוץ בנייני מגורים בשכונת אופיר
  ועדת מכרזים מס' 5 - בדבר השלמת פיתוח גן מקראי - פתיחה מודפס
  ועדת מכרזים מס' 5 - בדבר קמת בית ספר יסודי ברובע 9 בשחמון
  ועדת מכרזים מס' 6 - בדבר שיפוץ בנייני מגורים בשכונת אופיר - דיון והחלטה חתום
  ועדת מכרזים מס' 6- בדבר השלמת עבודות פיתוח גן מקראי בביס ערבה - דיון והחלטה חתום
  ועדת מכרזים מס' 7 - בדבר הקמת בית ספר יסודי ברובע 9 - החזרה לדיון נוסף בועדה
  ועדת מכרזים מס'8- בדבר הקמה והפעלת שוק עירוני - ביטול המכרז
  ועדת מכרזים מס' 8 - בדבר שוק עירוני
  ועדת מכרזים מס' 8 - בדבר הקמת בית ספר בשחמון - החלטה חתום
  תוצאות מכרזים 2013
עבור לתוכן העמוד