בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים וועדת הנהלה

  פרוטוקול הנהלה מס 1-16 מיום 17.2.16
  סיכום ישיבת ועדת הנהלה מס 2-2016 מיום 30-3-16
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 3-16 nמיום 17.7.16
  פרוטוקול ועדת הנהלה 4-16 19.9.16
  סיכום ועדת הנהלה מס 5-2016 מיום29.11.16
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 1-14 תיקון מיום 19.5.14
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 2-14 מיום 2.6.14
  פרוטוקול ועדת הנהלה 1-15 מיום 21.1.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 2-14 מיום 2.6.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 2-2015 מיום 22.2.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 3-15 מיום 16.4.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 4-14 מיום 15.9.14
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 4-15 מיום 27.5.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 5-15 מיום 28.6.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 6-15 מיום 30.7.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 7-15 מיום 19.8.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 8-15 מיום 1.9.15
  פרוטוקול ועדת הנהלה מס 10-2015 מיום 25.10.15 מתוקן
  פרוטוקול מישיבת הנהלה מס 9-2015 מיום 20.10.15
עבור לתוכן העמוד