תוכניות חינוכיות - עיר ללא אלימות

*תוכנית "אילנות"

מטרה: הפחתת השימוש באלימות בקרב ילדים ובני נוער,ע"י יצירת סביבה המציבה גבולות ברורים ואפקטיביים,תוך שימוש בהורים כסוכני שינוי עיקריים,באמצעות התערבות יעוצית וטיפולית להורים. 

התכנית פועלת בכל גני הילדים. 

בתי בספר בהם פועלת התוכנית "אילנות גבוהים":"אלמוג","מצפה ים","עציון גבר","בגין",וכל גני הילדים. 

 

*תוכנית  "מוגנות" 

מטרה: ארגון מחדש של היבטי  ה משמעת וההתנהגות במסגרת החינוכית ,ע"י יצירת מערכת מוסכמת של חוקים,נהלים,שגרות יומיות,דרכי אכיפה,פיקוח ובקרה לצורת יצירת סביבה מוגנת ובטוחה לכל באי בית הספר. 

בתי הספר בהם פועלת התוכנית:"תל"י הרי אילת" ,"היובל","גלים","חב"ד","ימין הרצוג","אולפנא","אורים". 

 

תוכנית הרא"ל –טיפוח האקלים הבית ספרי 

ה:הבלגה ,הקשבה 

ר:ריסון ,רגישות 

א:איפוק ,אהבה 

ל:למידה,לא להתנהגויות סיכוניות 

מטרה: שיקום סמכותם החינוכית של מחנכים-הורים ומורים,לשם יצירת סביבה בית ספרית מוגנת ונטולת הצקות,תוך הקניית ערכי אחריות אישית ויכולת איפוק,הבלגה וסובלנות הדדית,יצירת גבולות ברורים,מיטביות אקדמית וחברתית,יצירת מנהיגות מובילה בקרב התלמידים והגברת שיתוף הפעולה בין ציבור המורים לציבור ההורים. 

בתי הספר בהם פועלת התוכנית: "רבין" ,"בגין","גולדווטר","אופיר". 

 

*תוכנית אישית "ילדים ונוער עולה בסיכון" 

מטרה: בניית תוכנית אישית מותאמת צרכים לילדים ובני נוער בדרגות סיכון שונות, בראיה הוליסטית למעגלי חיו של התלמיד ובשיתוף פעולה עם הוריו וגורמי קהילה. 

בתי הספר בהם פועלת התוכנית : כל בתי הספר. 

 

*תוכנית" מנחה מנחים" 

מטרה: גיוס איש מקצוע מתחום החינוך,שילמד,ירכז,ינחה וישמר את הידע המקצועי המצטבר בכל התוכניות החינוכיות המתקיימות במערכת החינוך. 

בתי הספר בהם פועלת התוכנית: כל בתי הספר. 

 

*השתלמות מורים "הסמכות החדשה" בהנחיית עידן עמיאל 

ההשתלמות למורים, יועצות ומנהלים מתקיימת החל מחודש אוקטובר במרכז פסג"ה.  

ההשתלמות מהווה מרכיב חשוב ביותר במסגרת היעד העירוני של חיזוק סמכותו החינוכית של המורה וטיפוח הקשר והברית בין בית הספר וההורים. 

ייחודיותה של ההשתלמות היא בכך שהיא נותנת בידי המשתלמים כלים שימושיים ומעשיים ומאפשרת הן יישום והן העברת התורה והעשרת שאר הצוותים החינוכיים בבית הספר.

 

*הרצאות להורים במסגרת בית הספר 

נדבך נוסף בחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין ביה"ס וההורים הוא הרצאות להורים במסגרת בית ספרית. אנו מאפשרים לכל בי"ס שמקיים תהליך של הטמעת מוגנות בין כתליו, לקיים הרצאה להורי ביה"ס בנושא של הסמכות ההורית והמורית וקשרי הגומלין ביניהן. ההרצאות הללו מחזקות את השיח ויוצרות את הרצף והתיאום בין ההורים והמורים, שהוא חשוב ביותר ביצירת אקלים בטוח בביה"ס. 

 

*סיירת הורים בית-ספרית 

יוזמה שפועלת בבתיה"ס צאלים ומצפה-ים בשיתוף עם המתנ"ס ומעודדת ומחזקת מעורבות חיובית של הורים בפעילות ביה"ס. חלק מהורי התלמידים בביה"ס התנדבו ל"סיירת הורים" והם מסיירים ונוכחים בשעות אחה"צ בשטחי ביה"ס בהם נמצאים תלמידים וילדי השכונה.  

אגף הנוער והספורט ברשת המתנ"סים מסייע בהקצאת מדריכי ספורט לפעילות מודרכת במגרשי הספורט של ביה"ס. הורי הסיירת הודרכו ע"י עידן עמיאל, בנושא יצירת הקשר עם הילדים וקיבלו סקירה על ההיבטים החוקיים מקצין אק"מ של משטרת אילת.  

 

תוכנית המוגנות וחוזר מנכ"ל תש"ע 

תהליך הטמעת תוכניות המוגנות  ממשיך בכל בתיה"ס בד בבד עם יישום הוראות חוזר מנכ"ל לקידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות במוסדות חינוך. 

כחלק מהתהליך המשותף לעיריית אילת ולמשרד החינוך פועל נוהל איסוף נתונים על אירועי אלימות. האיסוף הוא חודשי כיתתי והדיווח הבית-ספרי הינו מרוכז, אחת ל-3 חודשים, ויועבר למפקחת ביה"ס ולמנהלת עיר ללא אלימות.   

הצורך לקבל נתונים מהשטח הוא חיוני הן לשם קבלת תמונת מצב והתקדמות ביישום התוכניות.  

נוהל אירוע חריג 

אירוע חריג המתרחש בבית הספר מדווח למטה "אילת עיר ללא אלימות". המטה מכנס ישיבת חירום בפורום רחב, על פי חומרת האירוע, לדיון באירוע ובדרכי תגובה. 

עבור לתוכן העמוד