בר עליון
דלג על בר עליון

מכרז פומבי מס' 3/2012- בדבר אספקת ערכות מסופונים ותוכנה לניהול דוחות בפיקוח העירוני בעיירית אילת

עיירית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר בדבר אספקת ערכות מסופונים ותוכנה לניהול דוחות בפיקוח העירוני בעיירית אילת כמפורט בהסכם ובנספחים המצורפים להסכם.לכתב הזמנה והנחיות לחץ כאן
  בדבר אספקת ערכות מסופונים ותוכנה לניהול דוחות בפיקוח העירוני בעיירית אילת
עבור לתוכן העמוד