בר עליון
דלג על בר עליון

מכרז מס' 8/2012-בדבר שיפוץ בניינים 1130,1129,1128,בשכונת אופיר באילת.

עיירית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע שיפוץ שלושה בנייני מגורים בשכונת אופיר באילת במסגרת פרויקט "מתחית פנים 4" שהינו פרויקט ארצי של משרד הבינוי והשיכון ורשויות מקומיות והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.לכתב הזמנה והנחיות לחץ כאן
  מפרט כתב כמויות ונספחים
  תנאי סף וחוזה
עבור לתוכן העמוד