בר עליון
דלג על בר עליון

דרושים

  מכרז פנימי חיצוני 8-2015 - בודק בקשות להיתר בנייה
  מכרז פנימי -חיצוני 9-2015 - מפקח תכנון ובנייה
  מכרז פומבי 5-15 בדבר - מפקח תכנון ובנייה
  דרוש/ה רכז/ת תחום צמיחה דמוגרפית
  מכרזים 3.4.2016 בדבר מידען תכננוי ובודק התרי בנייה
  מכרזים פנימי- חיצוני 10-16 עד 22-16
  מכרז פנימי חיצוני 9.16 מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
  מכרז פינימי/חיצוני 7.2016 מנהל/ת אגף בינוי ותשתיות במינהל הנדסה - הארכה
  מכרז פנימי- חיצוני 4/2015 – תובע בלשכה המשפטית -הודעה על הארכת מועד הגשה
  מכרז פנימי חיצוני 6.2015 בדבר מציל ים
  מכרז פנימי-חיצוני 7-2015 - תובע-ת ללשכה המשפטית
  מכרז פנימי/חיצוני 8.2016 מנהל/תמחלקת פיקוח בניה
  מכרז פנימי/חיצוני 6.2016 עובד/ת סוציאלי
  מכרזים פנימי- חיצוני 23-16 עד 32-16
  מכרז פנימי- חיצוני מס' 33/2016 - סגן מנהל אגף תכנון
  מכרז חיצוני 34/2016– תובע/ת בלשכה המשפטית
  מכרז חיצוני 35/2016 – פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשרות הפסיכולוגי חינוכי*
  מכרז חיצוני 36/2016 בדבר סייעות תגבור מוסדי בחינוך המיוחד
  מכרז חיצוני מס' 4/2017 – רכז/ת תכנון סביבתי ליחידה סביבתית אזורית אילת – חבל אילות
  מכרז חיצוני 5-2017 רכז-ת שירות ומינהלה אגף רישוי ופיקוח על הבניה
  מכרז חיצוני 6-2017- רופא וטרינרי רשותי לביצוע בדיקות משנה
  מכרז חיצוני 7/2017 מנהל מחלקת חשמל וממונה אנרגיה
  מכרז חיצוני 8.2017 רכז פיתוח כלכלי וקשרי חוץ
  מכרז 9.2017 עובד אחזקה בבית ספר יסודי
  מכרז חיצוני 10.2017 מזכירת משנה בבית ספר תיכון
  מכרז חיצוני 11.2017 נהג משאית פינוי אשפה
  מכרז חיצוני 13/2017– עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת
  מכרז חיצוני 14-2017 סגן יועצת משפטית
   מכרז חיצוני –15/2017 רופא וטרינר רשותי לביצוע בדיקות משנה- בשירות הוטרינרי-מינהל תפו"ח
  מכרז חיצוני 16-2017 אחראי תחזוקת בית ספר - 17-2017 מזכירת בית ספר
  מכרז חיצוני מס' 18/2017– רכז/ת התנדבות במחלקה להתנדבות באגף שירותים חברתיים - מינהל שח"ק
  מכרז חיצוני 19.2017 פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי
  מכרזזים חיצוניים 20-21.2017 פקיד/ת גבייה באגף ההכנסות, רכז/ת תקחצים באגף כספים
  מכרז חיצוני 23/2017 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת
  מכרז פנימי- חצוני 24-2017 רכז-ת קשרי חוץ לפרסום בעיתונות
  מכרז פנימי -חיצוני 25-17 מדריך בבית חוסן לפרסום בעיתונות
  מכרז חיצוני 26-17 פקידת גבייה באגף הכנסות לפרסום בעיתונות
  מכרז חיצוני 27-2017- מציל ים לפרסום בעיתונות
  מכרז חיצוני סייעות לחינוך מיוחד
  מכרז חיצוני 2-2018 - עובד ניקיון
  מכרז פנימי-חיצוני 3-2018 מנהל-ת מחלקת פיקוח בנייה
  מכרז פנימי-חיצוני -4-2018 סגן מנהל אגף תכנון
  מכרז פנימי- חיצוני 5-2018 מנהל/ת מחלקת בינוי מוסדות ציבור
  מכרז חיצוני 6-2018 רכז-ת משלט וקהילה
  מכרזים פנימי-חיצוני 8-10.18 -מזכירת מערכת-מזכירת מח' תוכניות חינוכיות-מזכירת פרויקטים
  מכרז פנימי- חיצוני 11-18 עוס ביחידה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית -לפרסום בעיתונות
  מכרז פנימי- חיצוני 12-18 רכזת לתכנית מרחב - לפרסום בעיתונות
  מכרז פנימי-חיצוני 7-18- מנהל אולם ספורט- לפרסום בעיתונות
  מכרז חיצוני 2018 מנהל-ת אגף בינוי ותשתיות במינהל הנדסה
  מכרז חיצוני 14.2018 רכז/ת ביטוחים במינהל כספים
  מכרז פנימי חיצוני 15-2018 סייר סיירת תיירות
  מכרז פנימי חיצוני 16-2018 פקח איכות סביבה
  מכרז פנימי-חיצוני 17-2018 מנהל-ת מחלקת פיקוח בנייה
  מכרז פנימי-חיצוני -18-2018 סגן מנהל אגף תכנון
עבור לתוכן העמוד