בר עליון
דלג על בר עליון

תוכנית מתאר ארצית מס' 38 (תמ"א 38)

התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת והרחבת יחידות דיור וזאת במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות השוק החופשי ללא מימון המדינה או הרשות העירונית.
הגדל

 

 

 

התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת והרחבת יחידות דיור וזאת במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות השוק החופשי ללא מימון המדינה או הרשות העירונית.

 

חשוב לציין, כי עיקרי ההנחיה ומטרותיה להביא לחיזוק המבנה כמפורט בהוראות התמ"א. 

 

עיקרי ההנחיות:

 

1. מבנים אשר לא נבנו על פי דרישות התקן לעמידות ברעידת אדמה (ת"י 413 משנת 1975) ואשר נבנו לפני שנת   

    1980 ללא התקן. 

 

2. דו"ח מהנדס קונסטרוקטור מוסמך התומך בבקשה. 

 

3. שטח המבנה מעל 400 מ"ר. 

 

4. המבנה מעל שתי קומות. 

 

5. בכל התהליך יש לקבל אישור והנחיות עקרוניים ממהנדס העיר לפני תחילת ביצוע. 

 

המינהלת מעודדת את בעלי הנכס ויזמים פרטיים להפעיל את התוכנית באילת ולשפץ את המבנים, מקדמת את הפרויקט מול היזמים, בעלי הנכס וגורמי ההנדסה ברשות. 

 

לאחרונה אנו עדים להתעניינות גוברת מצד יזמים ובעלי נכס ביישום התמ"א באילת וזאת בשל הקלות ניכרות ותמריצים נוספים אשר המדינה קבעה כדי ליצור כדאיות כלכלית.  

   

המינהלת פועלת נמרצות להפעלת התוכנית בכל מקום אשר עומד בתנאי התמ"א בדגש לשכונת אופיר תחילה ובניין הפנורמה הוקם צוות היגוי לישום התמ"א בפרט והתחדשות עירונית באילת בכלל. 

 

מתחמים בתוכנית לביצוע – תמ"א 38 

 

 

1. כל המבנים בשכונת אופיר – חברת מ.ח. הנדסה הגישה הצעה ברמת תכנון מתאר מקומית לחיזוק המבנים בשכונה  

    ולצד זה מימוש זכויות בניה נוספות על גג הבניין. 

 

2. בניין הפנורמה – בליווי ועידוד המינהלת הוגשה תוכנית לחיזוק המבנה בכפוף להוראות התמ"א ובתמורה תוספת  

    אחוזי בניה ושיפוץ כל המבנה, ממתין להחלטת וועדה מקומית. 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד