בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2016

  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016002 מיום 28/01/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016003 מיום 7/2/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016004 מיום 14/2/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016005 מיום 23/2/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016006 מיום 16/3/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016007 מיום 21/3/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016008 מיום 5/4/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016009 מיום 27/3/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016010 מיום 17/4/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016011 מיום 10/04/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016012 מיום 04/05/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016013 מיום 24/5/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016014 מיום 1/6/16
  סדר יום מועצה מן המניין 41.13 שתתקיים ביום 15.6.16
  סדר יום מועצה מן המניין 42.13 שתתקיים ביום 15.6.16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016015 מיום 22/06/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016016 מיום 4/7/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016017 מיום 25/7/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016018 מיום 04/08/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016019 מיום 11/08/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016020 מיום 17/08/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016021 מיום 30/08/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016024 מיום 26/10/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016025 מיום 17.11.16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016026 מיום 28/11/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016027 מיום 13/12/16
  פרוטוקול מישיבת רשות רישוי מס' 2016028 מיום 26/12/16
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2016029 מיום 26/12/16
עבור לתוכן העמוד