בר עליון
דלג על בר עליון

סדר יום ועדת משנה

  סדר יום לוועדת משנה מס' 2018010
  סדר יום לועדת משנה מס' 2014007 שתתקיים בתאריך 20/8/14
  סדר יום לועדת משנה מס' 2014008 שתתקיים בתאריך 21/9/14
  סדר יום לועדת משנה מס' 2014009 שתתקיים בתאריך 2/11/14 עם תוספת סעיף מס' 5
  סדר יום לועדת משנה מס' 2014010 שתתקיים בתאריך 24/11/114
  סדר יום לועדת משנה מס' 2014011 שתתקיים בתאריך 18/12/14
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015001 שתתקיים בתאריך 11-1-15
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015002 שתתקיים בתאריך 25/1/15
  סדר יום לוועדת משנה שתתקיים ב - 24/2/15 בשעה 16:00
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015004 שתתקיים בתאריך 30-7-15
  סדר יום לועדת מליאה מס' 2015002 שתתקיים בתאריך 21-10-15
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015007 שתתקיים בתאריך 8-11-15 (חלק א')
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015007 שתתקיים בתאריך 8-11-15 (חלק ב')
  סדר יום לועדת משנה מס' 2015008 שתתקיים בתאריך22-11-15
  סדר יום לועדת משנה 2015009 תוכנית מס' 602-0318527
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016001 שתתקיים בתאריך 16-2-16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016003 שתתקיים בתאריך 11-4-16
  -המשך לסדר יום ועדת משנה מס' 2016003 שתתקיים בתאריך 11-4-16 -התנגדות לסעיף 2 בבקשות- גבאי שמעון
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016004 שתתקיים בתאריך 9/5/16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016005 שתתקיים בתאריך 22-6-16 חלק ראשון-(עמוד 1-40)
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016005 שתתקיים בתאריך 22-6-16 חלק שני (עמוד 41 עד הסוף)
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016007 שתתקיים בתאריך 17-8-16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016008 שתתקיים בתאריך 13-9-16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016009 שתתקיים בתאריך 9-10-16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016010 שתתקיים בתאריך 15-11-16
  סדר יום לועדת משנה מס' 2016011 שתתקיים בתאריך 13-12-16
  FW: סדר יום לועדת משנה מס' 2017001 שתתקיים בתאריך 26/1/17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017002 שתתקיים בתאריך 23-2-17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017003 שתתקיים בתאריך 5-4-17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017004 שתתקיים בתאריך 20-4-17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017006 שתתקיים בתאריך 18/6/17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017011 שתתקיים בתאריך 12/11/17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2017012 שתתקיים בתאריך 10/12/17
  סדר יום לועדת משנה מס' 2018005 שתתקיים בתאריך 16-5-18
  סדר יום לוועדת משנה מס' שתתקיים ב - 6/8/19 בשעה 11:00
  סדר יום לוועדת משנה שתתקיים ב - 10/7/19 בשעה 16:00
  סדר יום לוועדת משנה מס' 2019005 שתתקיים ב- 23/5/19 בשעה 12:00 בחדר ישיבות במינהל ההנדסה
  סדר יום לוועדת משנה שתתקיים ב - 29/4/19 בשעה 12:00 בחדר ישיבות במינהל ההנדסה
עבור לתוכן העמוד