בר עליון
דלג על בר עליון

אישור תושבות לצרכי מס

הושבה הטבת המס לאילתים                                

החל מה – 1.1.2012 חזרו תושבי אילת ליהנות מהטבת מס בגובה 10%

 

לצורך קבלת הטבת המס יש להפיק אישור תושבות במשרדי אגף הכנסות בעיריית אילת:

כתובת: סיטי סנטר קומה א

טלפון: 08-6367127

- ניתן להוריד את הטופס כאן באתר

להורדת הטופס לחץ כאן, יש למלא אותו ולהגיש אותו בצירוף צילום תעודת זהות+ספח.  

 

מהי הטבת המס ומתי היא הושבה לאילתים?

 

החוק להשבת הטבת המס, כפי שאושר בקריאה שנייה ושלישית הנו חלק מחוק אזור סחר חופשי (אסח"א) המורחב שהוגש בשעתו על ידי חברי הכנסת גדעון סער (ליכוד), רוברט אילטוב (ישראל ביתנו) ואמנון כהן (ש"ס), ביוזמה ועידוד של הנהלת העירייה. על פי סעיף 33 לחוק, יהיה זכאי יחיד שהוא תושב תחום העיר אילת לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 10% מההכנסה החייבת לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה, שנצמחה או הופקה בתחום העיר אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

זיכוי ממס לתושבי אילת

מאת רו"ח זהר מילר

 

הטבת המס לתושבי אילת נכללה בחקיקה המקורית של חוק אזור סחר חופשי אילת, אשר נכנס לתוקף ביום 1 בנובמבר 1985 . בחודש מאי 2003 בוטלה ההטבה.

 

לאחר שמונה שנים של מאבק צודק, התקבל בכנסת בתאריך 21.11.2011  תיקון לחוק אזור סחר חופשי אילת, המשיב לתושבי אילת את הזיכוי ממס, אשר נלקח מהם בשנת 2003. נוסח התיקון תואם את הנוסח המקורי משנת 1985 .

 

מהי הטבת המס?

הטבת המס מעניקה לתושבי אילת זיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסותיהם עד לרמת הכנסה של 227,640 ₪ לשנה.

 

על אלו הכנסות חלה ההטבה?

ההטבה חלה על הכנסתו של תושב אילת הנובעת משכר, מעסק או ממשלח יד, אשר נצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד.

 

האם ההטבה חלה גם על הכנסות אחרות כגון גמלה, הכנסה משכירות , דיוידנד מחברה?

רק הכנסות מהמקורות המצוינים לעיל , קרי משכר מעסק וממשלח יד זכאיות להטבה. על פי לשון החוק הן במקורו בשנת 1985 והן בתיקונו כיום, הזיכוי ניתן רק בגין הכנסה מעבודה או מעסק ומשלח יד (סעיפים 2 (1 ) ו- 2 (2 ) לפקודת מס ההכנסה).

 

במסגרת ביטול ההטבות בשנת 2003 הוצאה אילת מרשימת אזורי עדיפות לאומית הנהנים מזיכוי ממס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. זיכוי אשר ניתן גם לגמלאים. עיריית אילת עושה את כל המאמצים, על מנת להיכלל מחדש ברשימת הישובים הזכאים לזיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה. נושא זה נמצא היום על שולחנו של בית הדין הגבוה  לצדק (בג"צ) ויטופל בהתאם.

 

מי זכאי להטבה?

להלן ציטוט מתוך החקיקה: "מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת, זכאי לזיכוי ממס לתקופת תושבתו באילת ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות"

 

האם תושב אילת העובד בשטח המועצה האזורית חבל אילות זכאי להטבה?

התשובה חיובית.

 

מה קורה עם עובד המשתכר מעבר לתקרת השכר הזכאית להטבה?

עובד אשר שכרו גבוה יותר מהשכר לפי תקרת השכר לצורך ההטבה (18,970 ₪ לחודש) יקבל הטבת מס בגובה מקסימלי של 1,897 ₪ בחודש.

 

כיצד תשפיע ההטבה על ההכנסה הפנויה של התושב?

בטבלה שלהלן נתנו מספר דוגמאות של שכר ברוטו והשפעת הטבת המס על הנטו.

 

 

 טבלת השוואת שכר נטו

 

 

 זיכוי ממס 10% עד תקרת שכר של 227,640 לשנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכר ברוטו

 מס הכנסה

 

 הטבת המס

 מס הכנסה

 

 

 

 

 לפני הטבה

 

 התוספת לנטו

 לאחר הטבה 

 

 

 

      30,000

      6,825

 

          1,897

      4,928

 

 

 

      25,000

      5,175

 

          1,897

      3,278

 

 

 

      22,000

      4,185

 

          1,897

      2,288

 

 

 

      20,000

      3,563

 

          1,897

      1,666

 

 

 

      18,970

      3,254

 

          1,897

      1,357

 

 

 

      15,000

      2,063

 

          1,500

        563

 

 

 

      12,000

      1,308

 

          1,200

        108

 

 

 

      10,000

        848

 

             848

           -  

 

 

 

       9,000

        618

 

             618

           -  

 

 

 

       8,000

        447

 

             447

           -  

 

 

 

       7,000

        307

 

             307

           -  

 

 

 

       6,000

        167

 

             167

           -  

 

 

 

       5,000

          30

 

               30

           -  

 

 

 

       4,700

           -  

 

 

           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות :

 

 

 

 

 

 

 

 מקסימום ההטבה 1,897 ₪ לחודש , או  ₪ 22,764  לשנה משכר

 

 

 

 של 227,640 ₪ לשנה ומעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חישוב השכר ליחיד  רווק או שאשתו עובדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השכר נטו לפני ביטוח לאומי והורדות נוספות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא נלקחו בחשבון השינויים האחרונים הקשורים לועדת טרכטנרג

 

 

 

טופס אישור תושבות

יש למלא את הטופס ולהגיש אותו באגף ההכנסות (סיטי סנטר קומה א) בצירוף צילום תעודת זהות
עבור לתוכן העמוד