בר עליון
דלג על בר עליון

איכות סביבה

שם ותפקיד

סלולרי

טלפון

דוא"ל

כתובת 

אסף אדמון- מנהל היחידה

054-9799159

08-6367526

>assaf@eilat.muni.il

גבעה 106

לימור אמגר -  מזכירת היחידה

08-6367121

>limora@eilat.muni.il

גבעה 106

בועז שמיר- מחזור

08-6367523

>boaz@eilat.muni.il

גבעה 106

צחית חמו - מחזור

08-6367391

>zahit@eilat.muni.il

גבעה 106

שירה חרוש - תכנון סביבתי

08-6367394

>shirah@eilat.muni.il

גבעה 106

אמיר פרומר - רישוי עסקים 

052-3903769

08-6367524

>amirf@eilat.muni.il

גבעה 106

שחר זיתון – פקח שטח

 

08-6367513

shahar@eilat.muni.il

גבעה 106

אלעד טופל – רכז עיר חכמה

052-8622911

 

elad@eilat.muni.il

גבעה 106

צליל אללוף - תכניות ופרויקטים בינלאומיים

08-6367392

tzlil@eilat.muni.il

גבעה 106

 חינוך סביבתי

08-6367367

כיפה אקולוגית

יעל אדרעי - קיימות והסברה

050-7162114

08-6367365

>Yael-e@eilat.muni.il

כיפה אקולוגית

עבור לתוכן העמוד