בר עליון
דלג על בר עליון

מינהל שח"ק - שירותים חברתיים, חינוך, אקדמיה, ספורט וקהילה

ד"ר דרורי גניאל - המשנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן 086367542   086367540  
עדנה קנפו -מנהלת לשכת משנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן 086367542 086367540
מגי טובל - מנהלת תוכנית אילת עיר ללא אלימות בניין העירייה הישן 086367581  
שרית בן יפלח - רכזת ומתאמת תחום חינוך על יסודי ומזכירת ועדת מלגות בניין העירייה הישן 086367549  
שרון מיר - מנהלת אגף צעירים והון אנושי פארק המזרקה  086367584 086367580
פרידה בן לולו - מנהלת האגף לשירותים חברתיים מרכז רסקון, אילות 29 086367891 086367888
מירי קופיטו - מנהלת אגף החינוך מרכז סיטי סנטר ק.ב 086367825 086367823
אסבג יהודה - מנהל מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך בניין העירייה הישן 086367596 086367595
אושרה יהודה - רכזת כ"א בחינוך בניין העירייה הישן 086367545 086367545
 מחלקת קליטת עלייה  בניין העירייה הישן  086367355   086367540

 

 

עבור לתוכן העמוד