חינוך למניעת נשירה

החינוך למניעת נשירה (קב"ס)

 הלימודים בבית הספר היסודי ובבית הספר העל-יסודי מעוגנים ב"חוק לימוד תש"ט 1949" ומתייחס ל-11 שנות לימוד כאשר שנה אחת בגן חובה ועשר שנות לימוד בכיתות א-י'.
תפקידו של קצין ביקור סדיר לאכוף את חוק לימוד חובה מכוח החוק עד גמר כתה י' ומכוח השכנוע עד גמר יב' כיתות ע"פ המדיניות המוצהרת של משרד החינוך הבאה לידי ביטוי בחוזר מיוחד ז' תשנ"ה 1994 "מניעת נשירה".
הדרכים להשגת היעדים הנ"ל באמצעות יצירת תנאים חינוכיים המאפשרים לתלמיד להוציא אל הפועל את הנעתו הפנימית ולממש את יכולתו האינטלקטואלית הרגשית והחברתית. 
קצין ביקור סדיר פועל מתוקף החוק למניעת נשירתו של התלמיד כשהדגש הוא טיפול בתלמיד וקידומו תוך מאמץ לשילובו במסגרת החינוכית שאליה משתייך הוא.

להלן הנושאים המרכזיים שבהם מטפל קצין ביקור סדיר כדי להביא להחזקתו של התלמיד בביה"ס ומניעת נשירתו: 

ישיבות בין מקצועיות – חבר בצוות חשיבה מקצועי בביה"ס: -פגישות הורים ותלמידים עם גורמים מקצועיים.  

טיפול בפרט – תוכנית תמיכה לימודית פרטנית לתלמידים מתקשים  

ועדת השמה – דואג להוצאתם לפועל של החלטות ועדת השמה עד לשיבוצו של התלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה.  

"אומץ" – מרכז מבצעי לימוד מתוגברים לתלמידים עם בעיות לימודיות והתנהגותיות להעלאת דימויים העצמי האמונה ביכולתם להצליח ומעקב אחר התקדמותם.  

פנימיות – דואג לסידורם של תלמידים אשר טובתם מחייבת המשך לימודים מחוץ לקהילה במוסדות לימוד מחוץ לישוב.  

מועדוניות משפחתיות – אחראי להפעלתם של המועדוניות שנועדו לקדם תלמידים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך מכיתות א-ו'.  

איתור דיווח ובקרה – איתור תלמידים שאינם מבקרים ביקור סדיר בביה"ס ושילובם מחדש במסגרות לימודיות סדירות  

ועדות החלטה – חבר קבוע בועדת החלטה הדנה באפשרויות להוצאתו של התלמיד מהבית בשיתוף הרווחה וגורמים מקצועיים נוספים.  

נוסף לאמור לעיל הקב"ס עורך ביקורי בית, סיור שווקים, מנהל יומן מעקב אחר תלמידים חסרי סטטוס לימודי ובסיכון לנשירה, מקבל פניות מביה"ס, מהורים ומתלמידים ומעביר דיווחים שוטפים אחת לחודש למשרד החינוך.
כמו כן נמצא בקשר עם גורמים בקהילה – קציני מבחן, קציני נוער, מדריכי נוער, עו"ס וכו' המסייעים במניעת נשירתם של התלמידים. היקף המטלות והצרכים כפועל יוצא של מאפייני האוכלוסייה הינם רבים ומחייבים יצירתיות ומקוריות מעבר לאמור לעיל. 
עם שימת דגש שהתלמיד במרכז והמערכות מסביבו צריכות לפעול כמערכות מטפלות ולא ממינות 

 

עבור לתוכן העמוד