היועצת לקידום מעמד האישה

היועצת לקידום מעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) בתיאום עם ראש הרשות ובכפיפות לו.
היועצת לקידום מעמד האישה (הגדל)

תפקיד היועצת לפעול בתחום הרשות, בקרב האוכלוסייה ובקרב עובדי הרשות המקומית לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי בין המינים, ביעור כל סוגי ההפליה ומניעת אלימות נגד נשים.

 

עוזרת ראש העיר ויועצת לקידום מעמד האישה – גב' מרלן רוזנפלד

טלפון: 08-6367379

פקס: 08-6367372

עבור לתוכן העמוד