היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת - אילות

תפקיד היחידה הסביבתית הוא לקדם ולהטמיע את המושג פיתוח בר קיימא במחלקות הרשות המקומית ובכל הפרויקטים שיוצאים לדרך באחריות הרשות. על פי עקרון הקיימות עלינו למצוא דרכים לנהל את משאבי הכלל בצורה צודקת בין כלל האנשים שחיים בדור הזה, ולא על חשבון הדורות הבאים. העיקרון המנחה בפיתוח בר קיימא הנו השילוב המנצח שבין כלכלה, סביבה וחברה. כלאחד מהמהלכים שמוליכה המועצה צריך לתת את תרומתו לשלושת המרכיבים הללו, מה שמבטיח פיתוח אמיתי. המשבר הסביבתי הוא משבר של אופן ניהול האינטרסים של הכלל. משבר זה הוא משבר של הדמוקרטיה והוא מתחיל ברמה המקומית שבה אנחנו מקבלים החלטות לגבי המרחב הציבורי ולגבי שאלות של טובת הכלל.בחירה בדרך של קיימות היא בחירה באזרחות פעילה וקהילה מעורבת שלוקחת אחריות על איכות החיים שלה ושל בניה.

חזון ראש העירייה

חזון ראש העירייה

חזון ראש עיריית אילת - מאיר יצחק הלוי
אילת עיר מקיימת
מנהל היחידה

מנהל היחידה

דברי מנהל היחדיה האזורית לאיכות סביבה אילת אילות - אסף אדמון

צוות היחידה

"העיר אילת מובילה בשנים האחרונות את מהפכת השמירה על איכות הסביבה כחלק משיפור איכות החיים של כולנו. כפועל יוצא מכך הוקמה היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת–אילות מתוך ראיית האזור כולו כמתחם סביבתי הראוי לשיתוף פעולה ולקידום ערכים ומיזמים משותפים...” (מאיר יצחק הלוי – ראש עיריית אילת).
הכיפה האקולוגית

הכיפה האקולוגית

חזון מטרות ויעדים

חזון מטרות ויעדים

להוביל ולקבל החלטות בנושא פיתוח העיר והאזור תוך התייחסות והתחשבות בעקרונות הפיתוח הבר–קיימא, המבוססים על איזון עדין שבין פיתוח מושכל לבין שימור. הסוגיות בהם עוסקת היחידה האזורית לאיכות הסביבה מתייחסות לרצף ולחיבור שבין הסביבה, לכלכלה ולחברה במטרה לייצר שפה סביבתית אחידה בקרב תושבי העיר, תוך שאיפה לקידום עקרונות הקיימות ומניעת השפעות שליליות ומזיקות על הסביבה הייחודית לאילת ולחבל אילות.
פעילות היחידה

פעילות היחידה

מערכת ניהול סביבתית

עבור לתוכן העמוד