בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים וועדת מכרזים

  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 9 מיום 12.7.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2 מיום 3.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3 מיום 19.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4 מיום 23.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5 מיום 27.3.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 9.4.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 18.5.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום 2.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 9 מיום 10.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 25.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 30.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 12 מיום 6.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 13 מיום 10.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 14 מיום 30.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 15 מיום 18.9.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 16 מיום 29.9.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 17 מיום 27.10.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 18 מיום 4.11.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 19 מיום 16.11.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 20 מיום 2.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 1-15 מיום 28.1.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2-15 מיום 15.2.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3-15 מיום 22.2.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4-15 מיום 9.3.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5-15 מיום 11.5.15
  פרוטוקול ועדת מכרים מס 6-15 מיום 18.6.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 11.11.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 8.12.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים 1-16 13.1.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2 מיום 28.1.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3 מיום 16.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4 מיום 21.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5 מיום 29.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 23.6.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום 6.7.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 2.8.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 16.8.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 12 מיום 6.9.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 13 מיום 19.9.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 14 מיום 20.11.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 15 מיום 27.11.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 16 מיום 1.12.316
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 17 מיום 7.12.316
  פרוטוקול מס1-17 שהתקיים בתאריך 9-1-17
  פרוטוקול מס2-17 שהתקיים בתאריך17-1-17
  פרוטוקול מס3-17 שהתקיים בתאריך 6-2-17
  פרוטוקול מס4-17 שהתקיים בתאריך 15-2-17
  פרוטוקול מס5-17 שהתקיים בתאריך 6-3-17
  פרוטוקול מס6-17 שהתקיים בתאריך 13-3-17
  פרוטוקול מס7-17 שהתקיים בתאריך 27-3-17
  פרוטוקול מס8-17 שהתקיים בתאריך 6-4-17
  פרוטקול מס9-17 שהתקיים בתאריך 22-6-17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 1 מיום 17.1.19הפעלת מועדונית לילדים ומתבגרים על רצף האוטיזם - דיון נוסף
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 1 מיום 17.1.19הפעלת מרכז יום תומך תעסוקה - דיון נוסף
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 1 מיום 17.1.19 רותי הסעות תלמידים - פתיחה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2 מיום 4.2.19 הפעלת מועדונית לילדים ומתבגרים על רצף האוטיזם - החלטה סופית פבר 2019
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3 מיום 11.2.19
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 12.5.19
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 22.5.19 אספקת שירותי כא זמניים - פתיחה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 22.5.19 ביצוע עבודות ניקיון שטחים ציבוריים אזור א - דיון ראשון
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 22.5.19 שירותי הסעת תלמידים - החלטה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 22.5.19 תחזוקה כללית למערכות ומתקני מזוג אויר - דיון ראשון
  ‏‏פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 22.5.19 ביצוע עבודות ניקיון שטחים ציבוריים אזור א - דיון ראשון - עותק
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 4.6.19 תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר - דיון שני
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 4.6.19 ביצוע עבודות ניקיון שטחים ציבוריים אזור א - החלטה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 4.6.19
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום24.6.19 תחזוקת מערכות ומתקני מיזוג אויר - הרלטת ראש העירייה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום24.6.19
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 16.7.19
  פרוטוקול ועדת סמים מס 1-19 מיום 3.7.19
  פרוטוקול ועדת מכרזים 9 מיום 15.7.19
  פרוטוקול מס 2 מיום 4.2.19 הפעלת מרכז יום תומך רב תחומי - החלטה סופית
  פרוטוקול מס 2 מיום 4.4.19 הפעלת מרכז יום וקהילה תומכת לאזרחים ותיקים - פתיחה
  פרוטוקול מס 4 מיום6.5.19 . תחזוקת מערכות ומתקני מיזוג אויר - פתיחה
  פרוטוקול מס 7 מיום 4.6.19 אספקת שירותי כוח אדם זמניים עבור עיריית אילת - החלטה
עבור לתוכן העמוד