שירותים לילדים ונוער

ילדים ונוער

אוכלוסיית הילדים מהווה מוקד עיקרי ומשמעותי בעבודת האגף. הסביבה בה יצמחו ויגדלו הילדים תעצב את אישיותם ואת פני החברה בעתיד. העבודה כוללת מניעה, איתור, טיפול ומעקב אחר קטינים בסיכון, במטרה לצמצם ככל שניתן את הגורמים המסכנים את התפתחותם התקינה.

האגף פועל בשיתוף משרד הרווחה ושירותים וגופים אחרים בעיר לפיתוח שירותים בקהילה, שמטרתם חיזוק הקשר הורים-ילדים וצמצום ככל שניתן של הוצאת ילדים מביתם ומסביבתם הטבעית וזאת מתוך אמונה, כי זכות של הורים לגדל את ילדיהם וטובתם של הקטינים, ככל שזה מתאפשר, לחיות בביתם ועם הוריהם.

חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך 1960

ועדות לתכנון תכניות טיפול והערכה

השמת פעוטות במעונות יום

השמת פעוטות במעונות יום על פי חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס 2000

מעון יום רב תכליתי

מועדוניות טיפוליות משותפות

מעונות קהילתיים "אור שלום"

מט"ל (מרכז טיפולי לנוער)

מרכז לנערה

מרכז ילדים-הורים

מרכז מתבגרים-הורים

עבור לתוכן העמוד