פרט ומשפחה

פרט ומשפחה

הפעילות מיועדת לקדם ולשפר מצבם של משפחות או יחידים בהיבט האישי, משפחתי וחברתי וכן לפעול לצמצום מצוקותיו האישיות של היחיד ו/או המשפחה. ההתערבויות נותנות מענה לשינויים המתרחשים כחלק ממעגל החיים ובעתות משבר. חלק מן ההתערבויות הינן לבקשת המשפחות ובהסכמתן וחלק מן ההתערבויות כוללות התערבויות סמכותיות בעיקר מתוקף חוק הסעד סדרי דין או החוק למניעת אלימות במשפחה. במקרים אלה ההתערבויות הינן ללא רכיב רצוני ונועדו להבטיח אמות מידה חברתיות ביחסים בתוך המשפחה. העבודה מכוונת לשיפור תפקודה של המשפחה בדרך של טיפול, ייעוץ, תמיכה, הדרכה וטיפול.

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

מרכז קשר הורה-ילד

מרכז "יחדיו" למשפחות הורה עצמאי

מרכז רב תחומי למניעה ולטיפול באלימות במשפחה

מרכז סיוע לנפגעי/ות אלימות מינית

ערים בלילה

פעילויות להט"ב ואיגי

עבור לתוכן העמוד