הגיל השלישי

הגיל השלישי

העבודה עם אוכלוסיית הקשישים מכוונת לסייע לקשיש לשמור ולשפר את יכולותיו ולחזקו במישור האישי, המשפחתי והקהילתי. ההתערבות הנה עם זקנים בודדים ללא משפחה או קשר עם המשפחה, זקנים עם ירידה בתפקוד, ניצולי שואה, זקנים נפגעי התעללות והזנחה וכלל הזקנים ביישוב המתמודדים עם קשיים. האגף פועל ככל שניתן להשארת הקשיש בסביבתו הטבעית והמוכרת ולשמירה על חיים מכובדים ובעלי משמעות. איכות חיים בזקנה היא יותר מאשר דאגה לצורכי היומיום של הקשיש, היא גם הנאה ויצירה, שימור הרוח וחשיפה לתחומי עניין ולעולמות חדשים.

 

מרכז יום טיפולי

מועדונים חברתיים לקשישים

שכונה תומכת

דיור מוגן בקהילה

מועדון חברתי לניצולי שואה (מנש"ב)

"מוגנות ונאמנות"

עבור לתוכן העמוד