צרכים מיוחדים

צרכים מיוחדים

העבודה מכוונת לשמירה על כבודה ועל זכותה של אוכלוסייה זו (נכים, עיוורים, חרשים, מפגרים ואוטיסטים), שבשל מוגבלותה מתקשה בתפקודה, בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, להשתלב בחיים נורמטיביים ולממש את הפוטנציאל שלה במשפחתה ובקהילה, ככל שניתן. מטרת ההתערבות הינה להבטיח את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בתחומי התעסוקה הדיור, החברה והקהילה, כדי לאפשר להם לעצמאות מרבית בחייהם.

חוברת קשרים אילת

היחידה הטיפולית לגיל הרך

מעון יום שיקומי "ניצן"

מועדונית שיקומית

הארכת יום לימודים

דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית

מרכז תעסוקה רב נכותי

מועדוני עיוורים ולקויי ראיה למבוגרים

מועדון חברתי לאוטיסטים

"מעגלים" מועדון חברתי לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ערכת תקשורת תומכת וחליפית למחלקות הרווחה

עבור לתוכן העמוד