טיפול בהתמכרויות

טיפול בהתמכרויות

העבודה מכוונת לסיפוק מענים טיפוליים ושיקומיים לאוכלוסיית המכורים לסמים, אלכוהול והימורים ולאסירים משוחררים. העבודה מכוונת להתמודדות עם בעיות ההתמכרות ו/או אי התפקוד במגמה לשלבם מחדש בחברה הנורמטיבית. הטיפול הינו ארוך טווח והוא נעשה באמצעות שיחות, פרטניות, קבוצתיות והתערבות משפחתית.  

בית חוסן

היחידה לשיקום האסיר

עבור לתוכן העמוד