עבודה קהילתית והתנדבות

עבודה קהילתית והתנדבות

העבודה מכוונת להגדלת משאבי היחיד והקהילה במטרה להעצימם ולצמצם תלות, תוך קידום, חיזוק ופיתוח אוכלוסיות השונות, העצמת הקהילה המקומית, הגברת מעורבות התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית, יצרנית ותורמת. הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילות השונות באילת  תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון וביצוע התוכניות.

"יד רוז'ה"

"ידיד ישרוטל"

חנות יד שנייה

הפעלת מערך התנדבות עירוני

"ש.י.ל" שירות ייעוץ לתושב

יועצת ראש העירייה לענייני גמלאים

רשימת ארגוני התנדבות

עבור לתוכן העמוד