מרכז לקהילה והתנדבות

מרכז לקהילה והתנדבות

המרכז ברחוב השחם, שכונת יעלים

טלפון בית המתנדב: 08-6367867 | 086367122

 

במכרז לקהילה והתנדבות פועלים מרכז עוצמה, מרכז למשפחות לפרטים עם מוגבלות ובית המתנדב.  המרכז מהווה בית לכלל ארגוני המתנדבים ובו מתקיימות פעילויות מגוונות לקידום ערך ההתנדבות וחיזוק הקהילה.

 

"יד רוז'ה"

חנות יד שנייה

"ש.י.ל" שירות ייעוץ לתושב

יועצת ראש העירייה לאזרחים ותיקים

רשימת ארגוני התנדבות

עבור לתוכן העמוד