סל הטבות ייחודי למורים שיגיעו לאילת

משרד האוצר ומשרד החינוך החליטו על מתן סל הטבות מיוחד למורים אשר יעברו לגור באילת:

 

קריטריונים ותנאי סף לקבלת התמריצים:

א.    מורים בעלי תואר אקדמאי והסמכה להוראה.

ב.     מורים שחוות הדעת על עבודתם הינה חיובית.

ג.      מורים שמעתיקים את מקום מגוריהם לאילת.

 

פירוט סל ההטבות:

א.    חוזה אישי  - תוספת אחוזית עד היקף משרה אחת עפ"י הנחיות ועידכוני משרד החינוך;     (עולם ישן 70%, עוז לתמורה(מלא) 50%, אופק חדש 39% , גננות 21%-39%)

ב.     העסקה אפשרית בשני מסלולים:

מסלול א' התחייבות לשנה אחת:

1. מענק חתימה – סך:

   20,000 ₪ לשנה –  5,000 ₪ לרבעון. ( עולם ישן)

    16,000 ₪ לשנה – 4,000 ₪ לרבעון למועסקים ברפורמת אופק חדש/עוז לתמורה.

2. השתתפות בשכ"ד - עד גובה של 8,000 ₪ לשנה – בכל רבעון 2,000 ₪ כנגד אסמכתאות.

3. החזר טיסות - עד 2,000 ₪ בשנה - בכל רבעון 500 ₪ כנגד אסמכתאות.

 

מסלול ב' התחייבות לשלוש שנים:

1. מענק חתימה – סך:

    24,000 ₪ לשנה – 6,000 ₪ לרבעון ( עולם ישן)

    18,000 ₪ לשנה – 4,500 ₪ לרבעון למועסקים ברפורמת אופק חדש/עוז לתמורה.

2. השתתפות בשכ"ד - עד גובה של 8,000 ₪ לשנה – בכל רבעון 2,000 ₪ כנגד אסמכתאות.

3. החזר טיסות - עד 2,000 ₪ בשנה - בכל רבעון 500 ₪ כנגד אסמכתאות.

4. סיוע במימון מעבר דירה – החזר חד פעמי של 2,500 ₪ כנגד אסמכתאות.

 

 החל משנת תשע"ז הורחב סל ההטבות עד 10 שנים בכפוף להמלצות מנהל/מפקח ביה"ס.

 

חתימה לשנה חמישית:

·        חוזה אישי ( כמפורט לעי"ל)

·        השתתפות בשכ"ד עד 8000 ₪ לשנה – בכל רבעון 2000 ₪ כנגד אסמכתאות.

 

חתימה לחמש שנים נוספות ( עד 10 שנים בסה"כ)

·        בתום השנה השביעית (חודש אוגוסט) יקבל המורה מענק חד פעמי בסך 45,000 א' ש"ח.

·        בתום השנה העשירית ( בחודש אוגוסט) יקבל המורה מענק חד פעמי בסך 50,000 א' ש"ח.

 

 

ניתן לראות את פרטי תוכנית משרד האוצר ומשרד החינוך למשיכת עובדי הוראה

לעיר אילת באתר חוזרי האוצר בכתובת דוא"ל: hozrim.mof.gov.il

 

 

 

עבור לתוכן העמוד