בר עליון
דלג על בר עליון

סוג ההנחה : נכות (7 פריטים)

מחזיק בנכס נשוא הבקשה. דייר בהוסטל או דיור מוגן או נכה נפש המוכר ע"י וועדת השיקום במשרד הבריאות שאינו מחזיק בנכס.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.

בקשה להנחה מארנונה לנכה - טופס מקוון.

80% לכל שטח ה​​נכס

נכות אי כושר השתכרות -נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה

 

נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי

בקשה להנחה מארנונה לנכה - טופס מקוון

 

עד 40% לכל שטח הנכס

נכות רפואית או נכות מעבודה בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות, כאמור

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור ממשרד האוצר המוכיח את הזכאות לגמלה.

בקשה להנחה מארונה לנכה (משרד האוצר) - טופס מקוון

66% עד 4 נפשות עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר

 

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה (BEG)

מקבלי גמלה ממשלת הולנד (OFG)

מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה (WUV)

מקבלי גמלה ממשלת בלגיה ​לפי החוק הבלגי משנת 1957

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

צילום תעודת עיוור.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

 

90% לכל שטח הנכס

עיוור הנושא תעודת עיוור

מחזיק בנכס נשוא הבקשה. מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

 

70% לכל שטח הנכס

גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח​

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור משרד הביטחון/צה"ל/האוצר/משטרה

בקשה להנחה מארנונה לנכה - טופס מקוון

 

66% עד 4 נפשות

לגבי 70מ"ר

מעל 4 נפשות לגבי90 מ"ר

נפגעי מלחמה:

נכה צה"ל (מ 10 %) / נכה פעולות איבה / נכה משטרה /

משפ​חה שכולה (חייל שנספה) / שאירים שכולים (פעולות איבה)

 

עבור לתוכן העמוד