בר עליון
דלג על בר עליון

סוג הנחה: אזרח ותיק (8 פריטים)

המבקש הינו בגיל המתאים ורשום כמחזיק בנכס נשוא הבקשה.

והמקבל אחת מהקצבאות המפורטות

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי

בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק - טופס מקוון

25% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק שמקבל:

קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה

המבקש מחזיק בנכס והינו בגיל המתאים.

סך כל הכנסותיו של המבקש, מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק, לזוג אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

אישורי הכנסה: 3 תלושי שכר לחודשים 1-12 או 10-12

תדפיס ח-ן בנק ל- 3 חודשים 1-12 או 10-12.

אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי והכל לאותה שנת כספים בגינה מבוקשת ההנחה כאמור.

בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק - טופס מקוון

30% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה

(העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)

המבקש מחזיק בנכס והינו בגיל המתאים.

אישור המוסד לביטוח לאומי.

בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק -טופס מקוון

 

100% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

המבקש הנו בגיל המתאים

ומקבל: קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.

בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק - טופס מקוון

100% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק המקבל קצבה עם גמלת השלמת הכנסה

המבקש הנו בגיל המתאים המקבל קצבה ופנסיה מקום עבודתו שאינה עולה על 24.3% משכר הממוצע במשק ליחיד, לזוג 38.3%.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על דחיית תביעתו להשלמת הכנסה.

בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק - טופס מקוון

100% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק המקבל קצבה ופנסיה ממקום עבודתו

עבור לתוכן העמוד