בר עליון
דלג על בר עליון

סוג הנחה: מצב כלכלי (3פריטים)

בהתאם לטבלת הכנסה הרלוונטית.

הוגשה בקשה חתומה.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

לשכירים: תלושי שכר לחודשים 10,11,12 בשנה הקודמת למועד הגשת הבקשה או תלושי שכר לחודשים ינואר-דצמבר לשנה הקודמת.

טופס בקשה (טופס 1)

תדפיס ח-ן בנק לשלושה חודשים אחרונים.

אישורי ב​​יטוח לאומי בגין קצבאות וגמלאות, אישור "מעמד לא עובד" עבור המתגוררים שאינם עובדים,

לעצמאיים: שומת מס עדכנית לכל המבקשים: אישורי הכנסה של ילדים בגירים המתגוררים בנכס.

לטופס המקוון

 

בהתאם לטבלת הכנסה אחרונה שפורסמה על ידי משרד הפנים.

הנחה ע​ל פי מבחן הכנסה

נזקק רפואי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו

הנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

יש לבחון ראשית זכאות להנחה בהתאם לטבלה מעלה.

יש להיוועץ ברכזת וועדת ההנחות בגין המסמכים הנדרשים.

לטופס המקוון

 

הנחה של עד 70% לדירת מגורים עפ"י החלטת וועדה

מבקש נזקק באמצעות וועדת הנחות

מחזיק בנכס נשוא הבקשה ובתנאי שקבלת הגמלה החלה לפני 1/1/2003 באופן רציף, ללא הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות.

אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי עבור השנים 2003-2020.

טופס בקשה חתום.

70% לכל שטח הנכס

גמלת הבטחת הכנסה/ מזונות

 

עבור לתוכן העמוד