בר עליון
דלג על בר עליון

סוג הנחה: אחר (12 פריטים)

 כמפורט בטופס

 כמפורט בטופס הבקשה 

 

טופס מקוון הנחה בארנונה סטודנט/ית

 

תצהיר להורדה

 

 שיעור ההנחה ייקבע ע"פי טבלת ההכנסות לנפש ובתוספת הראשונה לתקנות ההסדרים במשק המדינה(הנחה בארנונה) בהתאם לטבלת ההכנסות לנפש האחרונה שפורסה על ידי משרד הפנים

הנחה בארנונה לסטודנט/ית בכפוף למבחן הכנסה 

המבקש/ת הינו המחזיק/ה בנכס.​

תחולת ההנחה תקבע בהתאם לתוקף ע"ג תעודת מילואים פעיל ו/או מתוך העולה מטופס 3010.

תעודת משרת מילואים פעיל או טופס 3010 מאתר המילואים ברשת.

בקשה להנחה מארנונה למשרת מילואים פעיל - טופס מקוון

טופס להורדה

 

5% לכל שטח הנכס

הנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה ​

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

 

טופס להורדה

100% עד 100 מ"ר

אסיר ציון

שקיבל הבטחת הכנסה

המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור מביטוח לאומי.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

טופס להורדה

66% עד 4 נפשות ל- 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר

 

אסיר ציון

שלא קיבל הבטחת הכנסה

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי הנאצים ומקבל קצבה או אישור ממשרד האוצר

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון.

 

טופס להורדה

66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר

ניצולי שואה​

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

זכאי למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה.

צילום תעודת עולה/אזרח עולה.

תיתכן דרישה לאישור אי קבלת הנחה מרשות אחרת.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

טופס להורדה

90% עד 100 מ"ר

עולה חדש

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד כעולה לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

 

80% לכל שטח הנכס

עולה התלוי בעזרת הזולת​

המבקש מחזיק בנכס.

 

 

 

אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".

טופס בקשה חתום.

בקשה כללית להנחה מארנונה - טופס מקוון

 

66% לכל שטח הנכס

חסיד אומות עולם

מחזיק בנכס הינו ההורה.

הילד מתגורר עם ההורה.

לרווק/ה: צילום תעודת זהות וספח.

לגרוש/ה: תעודת גירושין והסכם גירושין המעיד על חזקת הילדים. עבור ילד חייל-אישור מקצין העיר

עבור מתנדב/ת בשירות לאומי: אישור מהמוסד הרלוונטי

בקשה להנחה מארנונה להורה עצמאי - טופס מקוון

20% לכל שטח הנכס

הורה עצמאי

הורה יחיד לילד עד גיל 18 או המשרת בפועל בשרות סדיר או מתנדב/ת בשירות הלאומי ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה.

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי.

בקשה כללית להנחה מארנונה- טופס מקוון

 

20% לכל שטח הנכס

פדוי שבי

החייל/מתנדב הוא המחזיק בנכס

אישור קצין העיר/שרות לאומי

בקשה להנחה מארנונה לחייל/ת בשירות סדיר/לאומי - טופס מקוון

100% עד 4 נפשות לגבי 70 ​מ"ר

100% מעל 4 נפשות לגבי 90 מ"ר

חייל/ת בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום השחרור

או מתנדב/ת בשירות לאומי

ההורים מחזיקים בנכס.

אישור כי פרנסת המשפחה תלויה בחייל/ת (תלוש תשלומי משפחה).

בקשה להנחה מארנונה להורי חייל/ת בשירות חובה- טופס מקוון

 

100% עד 4 נפשות לגבי 70 ​מ"ר

הורי חייל/ת בשרות סדיר

 

  הנחת משרת מילואים פעיל
  תצהיר עוד להנחה בארנונה לסטודנט
  בקשה כללית להנחה מארנונה
  בקשה להנחה הורה עצמאי
עבור לתוכן העמוד